Persbericht 2009 Voorlichtingsavond - Vrijmetselaarsloge Nr 263, O:. Roosendaal (Vrijmetselarij voor de gemeente Woensdrecht en omstreken - Bergen op Zoom - Hoogerheide.) 2 Persbericht 2009 Voorlichtingsavond - Vrijmetselaarsloge Nr 263, O:. Roosendaal (Vrijmetselarij voor de gemeente Woensdrecht en omstreken - Bergen op Zoom - Hoogerheide.) 3
 
Persbericht voorlichtingsavond loge van Aerssen Beyeren 2009.


Inleiding:


Eenmaal per jaar organiseert de loge Van Aerssen Beyeren een voorlichtingsavond voor belangstellenden, waarop uitgebreid informatie wordt gegeven over de vrijmetselarij in het algemeen en onze loge in het bijzonder.

Op deze avond zal, nadat de voorzittend meester van de loge u welkom heeft geheten, door de spreker van deze avond een inleiding worden gegeven over het Uniberseel Soefisme en Vrijmetselarij. Aansluitend is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Mocht u een persoonlijk gesprek wensen, dan kan dat uiteraard ook. Er zijn altijd leden van onze loge aanwezig, die u vrijblijvend kunt aanspreken.

Wij zullen u in ieder geval proberen duidelijk te maken, dat een eeuwenoude traditie vandaag de dag nog steeds springlevend is.

Persbericht:


Open avond Vrijmetselaarsloge Van Aerssen Beyeren.


Vrijmetselaarsloge Van Aerssen Beyeren organiseert op donderdag 18 april a.s., om
20.00 uur, een open avond in zaal “Vaeders Hoefke”, café “Hof van Holland”, te Huijbergen.
Deze loge houdt officieel domicilie in Roosendaal maar komt – teruggrijpend op een
oeroude traditie - sinds jaar en dag bijeen in een café te Huijbergen.

Ook organiseert zij op gezette tijden avonden voor belangstellenden.

De bedoeling van deze avond is niet alleen algemene informatie te verschaffen, maar ook
en vooral belangstelling te wekken voor de eigen loge.

Programma:

Op deze avond zal, nadat de voorzittend meester van de loge u welkom heeft geheten, door de spreker van deze avond een inleiding worden gegeven over het Uniberseel Soefisme en Vrijmetselarij. Aansluitend is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Mocht u een persoonlijk gesprek wensen, dan kan dat uiteraard ook. Er zijn altijd leden van onze loge aanwezig, die u vrijblijvend kunt aanspreken.

Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Een persoonlijk gesprek met een of meer van de aanwezige leden van de Loge is ook mogelijk.


Verder is er deze avond allerlei informatiemateriaal beschikbaar, zodat
geďnteresseerden ook de gelegenheid hebben, om op een later tijdstip een en ander
nog eens rustig te bekijken.

De avond is gratis toegankelijk Het is niet nodig vooraf kenbaar te maken, of men
belangstelling heeft.

Meer informatie is te vinden op de website van de loge: www.vanaerssenbeyeren.nlVia de link hieronder kunt u de aankondigingaffiche bekijken.

 • Affiche Voorlichtingsavond 29 oktober 2009 - Vrijmetselaarsloge van Aerssen Beyeren


  Contact
  Persbericht 2009 Voorlichtingsavond - Vrijmetselaarsloge Nr 263, O:. Roosendaal (Vrijmetselarij voor de gemeente Woensdrecht en omstreken - Bergen op Zoom - Hoogerheide.) 9

 • Persbericht 2009 Voorlichtingsavond - Vrijmetselaarsloge Nr 263, O:. Roosendaal (Vrijmetselarij voor de gemeente Woensdrecht en omstreken - Bergen op Zoom - Hoogerheide.) 5
  Persbericht 2009 Voorlichtingsavond - Vrijmetselaarsloge Nr 263, O:. Roosendaal (Vrijmetselarij voor de gemeente Woensdrecht en omstreken - Bergen op Zoom - Hoogerheide.) 6
  Persbericht 2009 Voorlichtingsavond - Vrijmetselaarsloge Nr 263, O:. Roosendaal (Vrijmetselarij voor de gemeente Woensdrecht en omstreken - Bergen op Zoom - Hoogerheide.) 7
     Persbericht 2009 Voorlichtingsavond - Vrijmetselaarsloge Nr 263, O:. Roosendaal (Vrijmetselarij voor de gemeente Woensdrecht en omstreken - Bergen op Zoom - Hoogerheide.) 8