Het embleem van de Koninlijke Kunst - Vrijmetselaarsloge Nr 263, O:. Roosendaal (Vrijmetselarij voor de gemeente Woensdrecht en omstreken - Bergen op Zoom - Hoogerheide.) 2 Het embleem van de Koninlijke Kunst - Vrijmetselaarsloge Nr 263, O:. Roosendaal (Vrijmetselarij voor de gemeente Woensdrecht en omstreken - Bergen op Zoom - Hoogerheide.) 3
 
Het loge-embleem van de loge Van Aerssen Beyeren.


Verklaring van het loge-embleem van de loge Van Aerssen Beyeren:

Libera Et Vacua Mente:

 Wij presenteren ons niet alleen onder een naam, maar ook via ons embleem.


Een geschaakt Andreaskruis verdeelt een cirkel in vier sectoren.
Het middelpunt van de cirkel is in de binnenkamer tussen passer en winkel¬haak. Het Andreaskruis, dat geschaakt is, is terug te vinden in het wapen van de eerste Grootmeester. Het heeft verschillende betekenissen.
Een van de oudste is verwijzend naar de vier windstreken, later verwijzend naar het martelaarschap en als afweer van de bozen.

Niet alleen de vier windstreken, maar ook de vier elementen zijn in ons embleem aanwezig, terwijl op de achtergrond de levensboom hemel en aarde verbindt. De boom verbindt de spanning tussen licht dat in de duisternis schijnt, de maan, en het licht dat onze arbeid verlicht, de zon.

Aarde, water, zon en maan, zij brengen de vruchten voort, graan en druiven, waarvan de Hoogeerwaarde bij de installatie gezegd heeft wat het graan betreft er het symbool in te zien van volheid des harten en overvloed en kracht van geestelijke gaven, terwijl hij van de wijn zegt er het symbool in te zien van eenheid en voorspoed.

Dit alles gevat in een cirkel, de volmaakte vorm.
Gehanteerd als mandala roept dit embleem een veelheid van gedachten en associaties op die tegelijk verwijzen en onthullen.

Op zich is ons embleem een symbool dat gelijk het leven is: een boek nooit uitgelezen.
Home
Het embleem van de Koninlijke Kunst - Vrijmetselaarsloge Nr 263, O:. Roosendaal (Vrijmetselarij voor de gemeente Woensdrecht en omstreken - Bergen op Zoom - Hoogerheide.) 9

Het embleem van de Koninlijke Kunst - Vrijmetselaarsloge Nr 263, O:. Roosendaal (Vrijmetselarij voor de gemeente Woensdrecht en omstreken - Bergen op Zoom - Hoogerheide.) 5
Het embleem van de Koninlijke Kunst - Vrijmetselaarsloge Nr 263, O:. Roosendaal (Vrijmetselarij voor de gemeente Woensdrecht en omstreken - Bergen op Zoom - Hoogerheide.) 6
Het embleem van de Koninlijke Kunst - Vrijmetselaarsloge Nr 263, O:. Roosendaal (Vrijmetselarij voor de gemeente Woensdrecht en omstreken - Bergen op Zoom - Hoogerheide.) 7
 Het embleem van de Koninlijke Kunst - Vrijmetselaarsloge Nr 263, O:. Roosendaal (Vrijmetselarij voor de gemeente Woensdrecht en omstreken - Bergen op Zoom - Hoogerheide.) 8