Lezing Professor Dr. Jan Verplaetse op 14 april 2011.


Inleiding:


Op 14 april 2011 houdt vrijmetselaarsloge `van Aerssen Beyeren´ in Vaeders Hoefke, Boomstraat 32 in Huijbergen een openbare avond, die voor iedereen gratis toegankelijk is.

Professor Dr. Jan Verplaetse zal deze avond een lezing houden getiteld: `Het morele Instinct, de Neurobiologie van de moraal.´

Het Morele Instinct.Professor Verplaetse is moraalfilosoof en verbonden aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Gent.

In zijn lezing zal hij ingaan op de betekenis van goed en kwaad.

 • Wat is goed en wat is kwaad?
 • Waardoor wordt moreel of immoreel gedrag bepaald?
 • Waarom is de ene mens goed en de andere slecht?
 • Wat zet de mens er toe aan om dingen te doen of te laten?
 • Hoe staan we tegenover het gebruik van geweld?
 • Hoe is het mogelijk dat bepaalde bevolkingsgroepen gediscrimineerd en soms vervolgd worden?
 • Hoe ontstaan gevoelens als verliefdheid, empathie en onbaatzuchtigheid?
 • Hoe kunnen we het gedrag van een psychopaat verklaren?

  Maar bovenal zal hij een verhandeling geven over de natuurlijke oorsprong en ontwikkeling van onze moraal.

  Na de pauze is er gelegenheid om met Professor Verplaetse van gedachten te wisselen.


  Via de link hieronder kunt u het interview bekijken dat Professor Dr. Jan Verplaetse op zondag 9 november 2008 - 11:29 uur Ned 1 - gaf voor het televisieprogramma 'Wintergasten'.

 • Wintergasten - 'Het Morele Instinct;' Een gesprek met de Vlaamse moraalfilosoof Jan Verplaetse over zijn boek 'Het morele instinct'.

  De locatie en verdere informatie.


  Café Vaeders Hoefke te Huijbergen.  Locatie: "Vaeders Hoefke"
  Boomstraat 32
  4635 CX Huijbergen  Deze avond is gratis toegankelijk. Iedereen die belangstelling heeft is welkom.
  Als u interesse heeft voor deze bijeenkomst, hoeft u dat niet vooraf kenbaar te maken.

 • Aanvang lezing: 20:00 uur.
 • Zaal open: 19:30 uur.

  Voor een routebeschrijving kunt u op Routenet terecht.

  Routenet voor Logeplaats - Vrijmetselaarsloge Nr 263, O:. Roosendaal (Vrijmetselarij voor de gemeente Woensdrecht en omstreken - Bergen op Zoom - Hoogerheide.) 2

  Contact

 •    Voorlichtingsavond - Vrijmetselaarsloge Nr 263, O:. Roosendaal (Vrijmetselarij voor de gemeente Woensdrecht en omstreken - Bergen op Zoom - Hoogerheide.) 8