Flyer Voorlichtingsavond - Vrijmetselaarsloge van Aerssen Beyeren - Vrijmetselarij voor de gemeente Woensdrecht en omstreken (Roosendaal, Bergen op Zoom, Hoogerheide, Huijbergen).

Flyer Voorlichtingsavond - Vrijmetselaarsloge van Aerssen Beyeren - Vrijmetselarij voor de gemeente Woensdrecht en omstreken (Roosendaal, Bergen op Zoom, Hoogerheide, Huijbergen) 6.
   

Vrijmetselarij Zuidwesthoek


Flyer Voorlichtingsavond - Vrijmetselaarsloge van Aerssen Beyeren - Vrijmetselarij voor de gemeente Woensdrecht en omstreken (Roosendaal, Bergen op Zoom, Hoogerheide, Huijbergen) 11.


Voorlichtingsavond Vrijmetselarij
Loge van Aerssen Beyeren
29 oktober 2009
"Vaeders Hoefke" te Huijbergen. Aanvang 20:00 uurFlyer Voorlichtingsavond - Vrijmetselaarsloge van Aerssen Beyeren - Vrijmetselarij voor de gemeente Woensdrecht en omstreken (Roosendaal, Bergen op Zoom, Hoogerheide, Huijbergen) 12 "Van Aerssen Beyeren" staat in een traditie van symbolen en ritualen, die voornamelijk maar niet alleen zijn ontleend aan de middeleeuwse bouwgilden. Daarnaast voeren een eigentijdse openheid, ruimdenkendheid en gastvrijheid de boventoon.

Onze loge kenmerkt zich door een bijzondere werkwijze, die vooral tot uitdrukking komt in de ruime mogelijkheden tot eigen maçonnieke creativiteit binnen de grenzen van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. De onderlinge afstand tussen de leden is klein en de ontmoeting staat voorop. Niet voor niets luidt ons devies:"Libera et vacua mente", "Vrij en open van geest".

Wilt u op een unieke wijze werken aan uw persoonlijke ontwikkeling, uw eigen inzichten inbrengen en deze uitwisselen met die van anderen, om zodoende uzelf beter te leren kennen?
"Van Aerssen Beyeren" staat bekend, om de ruimte voor persoonlijke ontplooiing, om de warme belangstelling voor de ander en... om de open, eerlijke en daardoor veelal levendige gedachtewisseling, waarin het respect voor het individu vooropstaat.

Spreekt het bovenstaande u aan? Dan is loge Van Aerssen Beyeren wellicht iets voor u!Locatie: "Vaeders Hoefke"
(Achter Café Hof van Holland.)
Boomstraat 32
4635 CX Huijbergen
Flyer Voorlichtingsavond - Vrijmetselaarsloge van Aerssen Beyeren - Vrijmetselarij voor de gemeente Woensdrecht en omstreken (Roosendaal, Bergen op Zoom, Hoogerheide, Huijbergen) 14.

Informatie over de voorlichtingsavond zelf:


Flyer Voorlichtingsavond - Vrijmetselaarsloge van Aerssen Beyeren - Vrijmetselarij voor de gemeente Woensdrecht en omstreken (Roosendaal, Bergen op Zoom, Hoogerheide, Huijbergen) 16. Eenmaal per jaar organiseert de loge Van Aerssen Beyeren een voorlichtingsavond voor belangstellenden, waarop uitgebreid informatie wordt gegeven over de vrijmetselarij in het algemeen en onze loge in het bijzonder.
Op deze avond zal de voorzittend meester van de loge, na u welkom te hebben geheten, een algemene inleiding geven over de beginselen van de vrijmetselarij. Hierna zullen enkele leden een korte voordracht houden, waarin zij vertellen, waarom zij zich ooit hebben aangesloten bij de vrijmetselarij en wat dit voor hen persoonlijk heeft betekend. Aansluitend is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Mocht u een persoonlijk gesprek wensen, dan kan dat uiteraard ook. Er zijn altijd leden van onze loge aanwezig, die u vrijblijvend kunt aanspreken.
Wij zullen u in ieder geval proberen duidelijk te maken, dat een eeuwenoude traditie vandaag de dag nog steeds springlevend is.

Deze avond is gratis toegankelijk. Iedereen die belangstelling heeft, is welkom. Ook uw partner.
Als u interesse heeft voor deze bijeenkomst, hoeft u dat niet vooraf kenbaar te maken.
Flyer Voorlichtingsavond - Vrijmetselaarsloge van Aerssen Beyeren - Vrijmetselarij voor de gemeente Woensdrecht en omstreken (Roosendaal, Bergen op Zoom, Hoogerheide, Huijbergen) 18.


Copyright Jan G. Marque
Alle rechten voorbehouden © www,jan-marque.com ©Site Design 2009